Rökavvänjning

Rökning är en väldigt vanlig men också väldigt farlig vana. Världshälsoorganisationen (WHO) har identifierat tobak till den ledande dödsorsaken som faktiskt kan förhindras. Rökning är associerad med ett antal allvarliga hälsorisker, bland annat kärlproblem och många varianter av cancer. Allt eftersom medvetenheten om detta ökar, kommer också fler att försöka sluta röka permanent. Problemet är att det är extremt svårt att sluta röka, beroende på den beroendeframkallande substansen nikotin som finns i cigaretter.

Buy Champix online in the UK.Champix

Champix är den mest effektiva metoden för att bli kvitt från rökning för gott. Champix är en receptbelagd behandling och ingen annan metod hjälper lika väl. Du kan bli fri från cigaretter för gott på 12 veckor. i

Produkt information

Svårigheterna med rökavvänjning

Att sluta röka är så svårt på grund av att du utvecklar ett beroende till nikotinet i cigaretterna. Nikotin är ansett att vara den mest beroendeframkallande substansen i världen. Det är inte bara det fysiska beroendet som du upplever på grund av nikotinet, det finns också ett starkt psykologiskt beroende av rökning, ofta tar sig beroendet uttryck i lättnad från stress och lycka när du tar din cigarett. Framgångsrik rökavvänjning beror på om du kan tackla både de fysiska och psykologiska negativa elementen av att sluta röka.

Metoder för att sluta röka

Många personer som försöker sluta röka försöker ofta använda en metod där de inte tar hjälp av några externa hjälpmedel och förlitar sig helt på sin egen viljestyrka. Även om det är den mest använda metoden är det inte svårt att förstå att det även är den metod som har lägst grad av långsiktig framgång. En annan populär metod är att använda nikotinersättnings terapier såsom plåster, tuggummi och inhalatorer. Den metod som har absolut störst chans för att lyckas är Champix, en receptbelagd behandling för att sluta röka. Denna metod har mer än dubbelt så stor chans som någon annan rökavvänjnings metod.