Influensa

Influensa är en vanlig, men potentiellt allvarlig viril infektion som ger symptom såsom; en rinnande näsa, värk och smärta, halsont, feber och trötthet. De flesta personer som har ett starkt immunsystem kommer kunna bli av med infektionen inom ett par veckor utan extra behandling eller tillsyn, men de personer som är väldigt unga eller de som är äldre, de med ett sämre immunförsvar, kan ha problem att på egen hand handskas med infektionen och därför vara mer utsatta för allvarliga komplikationer. Dessa personer kan dra stor nytta av en influensabehandling eller vaccination, influensa tenderar att vara säsongsnbaserat vilket i praktiken betyder att du för varje säsong kan löpa en risk att drabbas av en mer allvarlig variant av infektionen.

Förpackning av tamiflu såsom det ser ut vid leveransTamiflu

Tamiflu är en antiviril behandling som effektivt kan hjälpa till att reducera återhämtningstiden och symptomen från influensa.

Produkt information

Orsaker till influensa

In influensainfektion kan orsakas av en av tre olika variationer av influensa infektionen, Variant A, B eller C. Variant C av influensa är den mildaste och leder sannolikt inte till några allvarligare komplikationer. Sträng A och b å andra sidan kan vara mer allvarliga. Typ A är den vanligaste varianten och också den mest allvarliga. Varje år förändras strängen av infektionen. Fågelinfluensa såväl som svininfluensa är två exempel på influensa typ A.

Behandling av influensa

Det finns inget omedelbart botemedel av influensa och de flesta friska personer behöver endast vila tils de är fria från infektionen och kroppens egna immunförsvar sköter resten. Det finns dock behandlingar. såsom Tamiflu, som hjälper till att reducera återhämtningstiden samt minskar allvarligheten av symptomen. För de personer som lider av ett nedsatt immunförsvar, eller är unga eller gamla, är Tamiflu ett bra sätt att minimera graden av infektionen. Är en person i din närhet drabbad av influensa kan du även använda Tamiflu för att förebygga en infektion att inträffa.