Fetma

Fetma är ett problem som blir allt vanligare, i denna takten kommer det snart vara det vanligaste problemet vi har, antalet feta personer blir allt högre för varje år. Fetma och övervikt är känt för att signifikant öka risken för att utveckla andra allvarliga hälsoproblem, såsom kärlproblem eller högt blodtryck. Ungefär 25% av alla vuxna i Sverige lider av fetma och övervikt. En person klassificeras att lida av fetma om han eller hon har ett BMI (Body mass index) högre än 30.

Buy Xenical online in the UK.Xenical

Xenical ska tas tillsammans med en balanserad diet och motion och är bevisad att vara en effektiv viktminsknings behandling. Xenical bryter ner fettcellerna i magen och gör sig av med dessa för en ökad viktminskning.

Orsaker till fetma

Det finns ingen exakt anledning till fetma, men det finns ett antal risker och bidragande faktorer för problemet. Generellt sätt så är de två största bidragande faktorerna till fetma en dålig diet och en brist på motion. En stillasittande livsstil kan också ha en bidragande effekt. Vissa bevis föreslår att faktorer såsom sömnproblem, stress, användande av antidepressiva och vissa hormonella problem också kan ha en inverkan i att utveckla fetma och övervikt. Vissa ärftliga anlag har också visats ha en bidragande effekt.

Behandling av fetma

Alla som vill gå ner i vikt bör göra ett par livsstilsförändringar innan de gör mer drastiska förändringar. Detta är enkla steg såsom regelbunden motion (minst 30min per dag) och förbättra sin kost, exempelvis att skära ner på mat som innehåller höga nivåer av fett och socker. Om dessa förändringar inte ger tillräckliga resultat kan du överväga att testa en receptbelagd behandling såsom Xenical. Detta är en receptbelagd behandling och du måste genomgå en konsultation med en doktor innan du kan få ett recept. Du kan göra detta online hos oss. Xenical är ett kliniskt bevisat läkemedel med hög effektivitet.